2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo gyvybės draudimo ir savanoriškojo pensijų kaupimo įmokoms taikomos mokesčių lengvatos „lubos“ ir kitos aktualijos sutarčių turėtojams

Kotryna Davidovičienė, 2017 m. sausio 13d.

Nuo 2017 metų sausio 1 dienos įsigaliojo LR Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pataisos, kurios galioja tiek senoms tiek naujoms sutartims. Apie šiuos pasikeitimus plačiau komentuoja nepriklausoma finansų konsultantė, gyvybės draudimo brokerė Irma Bučinskaitė:

Vienas iš svarbiausių GPM įstatymo pakeitimų – 2.000 Eur “lubos” GPM lengvatai, o tai reiškia, kad maksimali GPM suma, kurią bus galima susigrąžinti, nuo šiol negalės viršyti 300 eurų per metus. Taip pat išlieka apribojimas, kad mokesčių lengvata galima pasinaudoti, kai įmokos į pensijų fondą ir gyvybės draudimo sutartį neviršija 25% žmogaus gautų visų apmokestinamų metinių pajamų. Kitaip tariant, nuo 2017m. GPM lengvata maksimaliai pasinaudos asmuo, kurio atlyginimas prieš mokesčius sudaro 8.000 eurų per metus (667 eurai per mėnesį), ir kuris pagal turimas sutartis per metus perves 2.000 eurų įmokų į III pakopos pensijų fondą bei investicinį arba kaupiamąjį gyvybės draudimą.

Priimtos įstatymo pataisos bus taikomos deklaruojant pajamas už 2017 metus ir vėlesniais metais. 

 

Jei šeimoje abu sutuoktiniai iki šiol investuodavo ir naudodavosi GPM lengvata, ir planuojamos įmokos pagal turimas sutartis į savo pensijų ar gyvybės draudimo sutartis bei nepilnamečių vaikų gyvybės draudimo sutartis šiemet ir vėliau viršys 2.000 eurų, Irma rekomenduotų perskirstyti planuojamas įmokas tarp abiejų sutuoktinių. Jei kiekvienas sutuoktinis perves po 2.000 eurų įmokų pagal turimas sutartis (iš viso 4.000 eurų), abu šeimos nariai bendrai galės susigrąžinti iki 600 eurų GPM per metus.

 

Taip pat Irma atkreipia dėmesį, kad darbdaviams pervedant įmokas tiesiogiai į savo darbuotojų sudarytas pensijų fondų arba gyvybės draudimo sutartis, įmokų dydžiui nenustatytos 2.000 eurų „lubos“. Esant galimybei, verta susitarti su darbdaviu, kad pervestų pensijų arba draudimo įmokas tiesiogiai (neviršijant 25% darbuotojo metinių pajamų "ant popieriaus", gaunamų iš to darbdavio) ir tokiu atveju įmokos nebūtų apmokestinamas nei GPM, nei Sodros mokesčiais.

(daugiau informacijos šia tema - čia).

 

Kita svarbi GPM įstatymo pataisa, aktuali investuojantiems pagal investicinio arba kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis - GPM lengvata negalės pasinaudoti asmenys, kurie nuo sutarties sudarymo datos pakeitė naudos gavėją, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu), arba jeigu naudos gavėjas buvo pakeistas iki 2017 m. sausio 01 d. Jeigu šie asmenys naudosis GPM lengvata, pakeitę naudos gavėją kitais nei aukščiau numatytais atvejais, bus apmokęstinami.

Belieka tik apgailestauti tiems, kurie dėl skubotų įstatymo pataisų per keletą dienų šventiniu laikotarpiu iki praėjusių metų pabaigos nespėjo padaryti reikiamų pakeitimų draudimo sutartyse. Dažniausiai pasitaikantis atvejis, dėl ko ateityje kils draudimo sutarčių savininkų nepasitenkinimas, kai gyvybės draudimo sutartis sudaryta su tikslu sukaupti vaiko mokslams, o naudos gavėjas sutartyje nurodytas vienas iš tėvų (ne vaikas). Pagal įsigaliojusią įstatymo pataisą, GPM sutartis nebus apmokestinama tik naudos gavėjui (tėvui) sulaukus 55 – 60 metų amžiaus (tiksliai nustatoma individualiai pagal tai, kada sudaryta gyvybės draudimo sutartis ir kada naudos gavėjui sukaks senatvės pensijos amžius), o tai gali būti gerokai vėliau, nei vaikui sukakus pilnametystei. Turint tokią gyvybės draudimo sutartį, reiktų peržiūrėti draudimo sutarties terminus ir pailginti draudimo sutarties terminą iki  naudos gavėjo (vieno iš tevų) amžiaus, kuriam sukakus sutartis bus neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

Kviečiame registruotis į nepriklausomą asmeninių finansų konsultaciją. Daugiau...